Dictionary of Cook Islands languages

AKARAMARAMAANGA
Arata’i......ko te ingoa ia o teia puka. Ko te ’aite’anga, koia oki, okota’i arata’a, ara nui e raukai ia koe kia mārama i te aite’anga o te au kupu araara Atiu, mari ra kia tatau koe i te reira i roto i konei. Ko te uapou iti;

  1. Kia rauka te mārama i te aite’anga araara.
  2. Kia rauka i te akatano i te araara me araara ‘ia.
  3. Kia rauka, kia akamou i te reo enua tika.

Te kitea nei i teia ra, e te araara Rarotonga nei tatou. Me kore, te kapiti maira i tetai au kupu reo papa’a ki roto i te araara Maori. Teia tetai karo’anga. “Walk, walk aere ua mai au.” Ka rauka ua rai i te nako e, “Aere, aere ua mai au.” Te vai ra rai tetai au kupu porena, kare a te Maori kupu no te reira. Ka tano ra kia akatangi ‘ia na roto i te reo Maori (coined). Mei teia teta’i tu karo’anga.

Environment – enuaramani
Nature – natura

Kare teia i te aka’pa iakoe. Aita! Kua tapoki takere’ia te reo Atiu i te tuatau i uriia’i te Parau Tapu ki roto i te reo Rarotonga. Na roto i ta tatou tatau putuputu i te Parau, i mou rai te reo Rarotonga e tae mai ki teia ra.

Kua akano’o ia te akataka’anga na runga i te aru’anga i te ara reta Maori;

a e ng i k m n o p r t u v

Kua timata katoa ‘ia kia kapiti ‘ia mai te akataka’anga;

AKAIRO REO URIANGA
- amata hamsah
reta topa macron
v verepa verb
av akataka verepa adverb
n nomena noun
an akataka nomena adjective
pn piri nomena pronoun
pv piri verepa proverb

Te vai atura tetai au akairo, kare i rauka kia akatomo mai. Penei na te au Puapi’i Reo Maori e tatara i te reira.

Kia manuia. Mauruuru rava

Download the app

Download the Cook Islands Dictionary App for iOS or Android

Free